Rekabetçi şekilde, müşteri üzerindeki “kalite algımızı sürekli iyileştirmek” kalite stratejimiz kapsamında tüm süreçlerinde kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği prensip ve gerekliliklerini dikkate alarak; sürekli iyileştirmeyi ana felsefe olarak benimseyen, müşterilerine ve pazara odaklanan, toplumsal sorumluluklarını ön planda tutan, çalışanlarına değer veren bir kuruluş olarak;

  • Çalışanlarımızın aktif, yapıcı ve yaratıcı katılımı ve dayanışması ile entegre yönetim sistemimizin sürekli iyileştirilmesini ve geliştirilmesini sağlarız.
  • Yürürlükteki ulusal ve uluslararası kalite, çevre ve İSG ile ilgili yasal mevzuatlara ve diğer yükümlülüklere uymayı taahhüt ederiz,
  • Ürünlerimizde ve faaliyet alanlarımızda çevre dostu ve sağlık riski taşımayan yeni teknolojiler kullanırız,
  • Yeniden kullanım anlayışı ile etkin atık yönetimini uygular, kirlenmenin önlenmesini, doğal kaynakları ve enerjiyi verimli kullanmayı hedefleriz,
  • Faaliyetlerimizdeki İSG tehlikeleri ve çevresel etkileri belirleyerek gerekli tedbirlerin alınması, risklerin ve boyutların azaltılması için sistemler geliştirir ve uygularız,
  • Müşterilerimiz için üstün kalitede ve traktörün kullanım ömrü süresince beklentilerini en üst düzeyde karşılayacak traktörler tasarlar, üretir ve sunarız.

Genel Müdür